ตำนานขุนช้างขุนแผน

       
 

 

                ขุนช้างขุนแผนเป็นนิยายพื้นบ้านเมืองสุพรรณบุรีและได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเมืองพิจิตรโดยกล่าวไว้ในเสภา ตอนที่ ๒๑ ตอน ขุนแผนลุแก่โทษ เนื้อเรื่องกล่าวถึงขุนแผนและนางวังทองต้องหลบหนีราชอาญา ขุนแผนได้ไปพึ่งใบบุญของพระพิจิตร  ตอนที่ ๒๘ พลายงาม (บุตรของขุนแผน)ได้นางศรีมาลา(บุตรสาวของเจ้าเมืองพิจิตร)และตอนที่ ๓๑ ขุนแผนและพลายงามยกทัพไปปราบขบถที่จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ เกิดในรัชสมัยสมเด็จพระพันวษา(พระเชษฐาธิราช)  ระหว่างการเดินทางไปตีเมืองเชียงใหม่ต้องผ่านเมืองพิจิตร เพื่อรับดาบฟ้าฟื้นและม้าสีหมอก หลังจากขุนแผนปราบขบถได้แล้วได้นำพระพุทธรูปที่พุทธลักษณะงดงามมาให้กับเมืองพิจิตร สันนิษฐานว่า พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวก็คือหลวงพ่อเพชร  วรรณกรรมขุนช้างขุนแผนข้างต้นล้วนเกี่ยวข้องกับเมืองพิจิตรโดยตรงดังจะเห็นได้จากชื่อถนนและสถานที่ต่าง ๆ ยังปรากฏให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบัน เช่น ตราของเทศบาลใช้รูปขุนแผนขี่ม้าสีหมอก ถนนบุษบา ถนนศรีมาลา เป็นต้น